Základní informace

Identifikace obce
ID 14963
ZUJ 578436
IČO 43313906
PSČ 341 01 Slatina
Katastrální území (k 31. 12. 2015)
Kód katastrálního území 74963
Katastrální výměra celkem 564,51 ha
Zastavěná plocha a nádvoří 4,76 ha
Zemědělská půda 384,31 ha
Zahrady 4,02 ha
Vodní plochy 6,78 ha
Ovocné sady 1,03 ha
Orná půda 292,05 ha
Louky 87,22 ha
Lesní plochy 116,56 ha
Ostatní plochy 52,10 ha
Obecná charakteristika
Nadmořská výška 430 m.n.m.
Statut města Ne
Počet katastrů 1
Počet územně technických jednotek 1
Počet částí obce 1
Založení obce kolem roku 1150
Obyvatelstvo (k 31. 12. 2015)
Počet obyvatel 102 (43 žen/56 můžů)
Hustota obyvatel 18 obyv./km2
Z toho ve věku (let):  
0 - 14 7
15 - 64 71
65 a více 24
Průměrný věk (let) 47,1
Podnikatelská činnost
Počet subjektů celkem 23
Z toho fyzických osob 14
Vybavenost obce
Pošta/Poštovní schránka Ne/Ano
Škola Ne
Zdravotnické zařízení Ne
Policie Ne
Sbor dobrovolných hasičů Ano
Telefonní budka/Telefonní přípojky Ano/Ano
Internet přes telefonní linku nebo WiFi
Plynofikace Ano
Kanalizace/ČOV Ne/Ne
Vodoteč Ano
Požární nádrž Ano
Vodovod/Obecní studny Ne/Ano
Autobusová zastávka Ano
Hostinec Ne
Obchod Ne