Archivní mapy

Müllerova mapa Čech z roku 1720 (měřítko cca. 1:132 000)

Mullerova mapa Čech z roku 1720
© Historický ústav AV ČR

I. vojenské (josefské) mapování z let 1764 - 1768 (měřítko 1:28 800)

I. vojenské (Josefské) mapování z let 1764-1768
© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. 207, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně
© Ministerstvo životního prostředí ČR

II. vojenské (Františkovo) mapování z let 1836 - 1852 (měřítko 1:28 800)

II. vojenské (Františkovo) mapování z let 1836-1852
© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. W/13/II, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně
© Ministerstvo životního prostředí ČR

III. vojenské (Františko - josefské) mapování z let 1877 - 1880 (měřítko 1:25 000)

III. vojenské (Františko - josefské) mapování z let 1877-1880
© digitalizace AOPK ČR

III. vojenské (Františko - josefské) mapování z let 1877 - 1880 (měřítko 1:75 000)

III. vojenské (Františko - josefské) mapování z let 1877-1880
© digitalizace AOPK ČR