Svaz dobrovolných hasičů Slatiny po čtyři víkendy upravoval místní komunikaci směrem k Topolu. Odstraňovala se především křovinná vegetace, která zasahovala do silnice. Dále byly pokáceny stromy, které byly nemocné. Celkem se této dobrovolné akce zúčastnilo 12 hasičů. Patří jim naše poděkování, neboť všichni tuto komunikaci využíváme. Nyní je zažádáno o dotaci na „Výsadbu stromů v obci Slatina“ ze Státního fondu životního prostředí ČR a měli by zde být vysazeny ovocné stromy a topol, který k tomuto místu vždy patřil. Další stromy jsou naplánovány vysadit na pozemek směr Chanovice, Svéradice a na pozemku  u hasičárny. 

Další dotace o kterou jsme požádali je „Výměna oken a oprava fasády obecního úřadu“ z dotačního titulu PSOV Plzeňského kraje 2022. Dále jsme podali dotaci na pořádání „Slatinského léta 2022“ z dotačního titulu Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022. V březnu bude otevřena dotace „Podpora jednotek SDH obcí Plzeňského kraje v roce 2022“. Naše obec požádá o „Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“.


Informace - odpadové hospodářství rok 2021:

Náklad v Kč Příjmy v Kč
Komunální odpad: 45.736,- Platby občané: 50.567,-
Odvoz skla: 1.063,- EKO-KOM: 29.001,-
Odvoz plastu: 35.180,-  
Odvoz papíru: 16.247,-  
Sběrný dvůr: 42.412,-  
Celkem: 140.638,- Celkem: 79.568,-

Dotace obce na odpadové hospodářství za rok 2021 celkem:  61.070,- Kč


Připravila: Marie Šolcová