Kronika obce Slatina

Digitální archiv
 
Na stránkách projektu Porta fontium zpřístupňuje Statní oblastní archiv v Klatovech v digitalizované podobě matriky, kroniky, fotografie, listiny, sčítací operáty a periodika. Připravuje se i zpřístupnění urbářů, pozemkových knih a dalších materiálů.

Již nyní však máte možnost nahlédnout do digitalizované kroniky obce Slatina a to pro období let 1925 - 2003.

Nahlédnout do kroniky