Výsledky voleb a referend

Volby do zastupitelstev obcí 2014

Zvolené zastupitelstvo obce Slatina (5.10.- 6.10.2018)
Druh zastupitelstva: obecní zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Voliči v seznamu: 91
Vydané obálky: 74
Volební účast v %: 81,32
Odevzdané obálky: 72
Platné hlasy celkem: 416

Kandidátka Hlasy
abs. v %
1 Lukáš Chaloupka 25 6,01
2 Martin Chaloupka 58 13,94
3 Jiří Renč 55 13,22
4 Blanka Rückertová 16 3,58
5 Marie Šolcová 58 13,94
6 Milan Čada 52 12,50
7 Pavel Kandr 37 8,89
8 Jaroslava Chalupná 46 11,06
  Roman Machovec 29 6,97
9 Václav Vodička 40 9,62
Výsledky volby prezidenta republiky v prvním a druhém kole (12. 1. – 13. 1. 2018 a 26. 1. - 27. 1. 2018)
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: (80 v prvním kole a 80 v druhém kole)

Kandidát Navrhující strana Politická příslušnost
1. kolo

2. kolo
1  Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 0 0,00 X X
2  Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 4 5,00 X X
3  Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 7 8,75 X X
4  Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 1 1,25 X X
5  Hannig Petr MGR. Poslanci Rozumní 0 0,00 X X
6  Kulhánek Vratislav Ing.   Dr. h. c. Poslanci ODA 0 0,00 X X
7  Zeman Miloš Ing. Občan SPO 33 41,25 49 61,25
8  Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 13 16,25 X X
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 22 27,50 31 38,75

Další výsledky naleznete na stránkách www.volby.cz.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 (promítnuto usnesení NSS)
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)

Okrsky Počet voličů Vydané obálky Účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
celkem zpr. v %
1 1 100

89

70 78.65 70 70Kód Název strany Platné hlasy
celkem v %
 1  Občanská demokratická strana 6 8,57
 2  Řád národa - Vlastenecká unie 0 0,00
 3  CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00
 4  Česká strana sociálně demokratická 8 11,42
 6  Radostné Česko 0 0,00
 7  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 7,14
 8  Komunistická strana Čech a Moravy 6 8,57
 9  Strana zelených 1 1,42
 10  ROZUMNÍ-stop migraci, diktát.EU 0 0,00
 12  Strana svobodných občanů 0 0,00
 13  Blok proti islam.-Obran. domova 0 0,00
 14  Občanská demokrtická aliance 0 0,00
 15  Česká pirátská strana 11 15,71
 16  OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO LIDI 0 0,00
 19  Referendum o Evropské unii 0 0,00
 20  Top 09 2 2,85
 21  ANO 2011 26 37,14
 23  SPR-Republ. str.Čsl. M.Sládka 0 0,00
 24  Křesť.demokr.unie - Čs.str.lid. 0 0,00
 25  Česká strana národně sociální 0 0,00
 26  REALISTÉ 1 1,42
 27  SPORTOVCI 0 0,00
 28  Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00
 29  Svob.a přím.dem.-T.Okamura (SPD) 4 5,71
 30  Strana Práv Občanů 0 0,00

Další výsledky naleznete na stránkách www.volby.cz.

Volby do zastupitelstev krajů 2008

Výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje v obci Slatina (7.10.- 8.10.2016)
Druh zastupitelstva: krajské zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: 46

Strana Platné hlasy
Číslo Název strany Celkem v %
1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00
2 Občanská demokratická strana 2 4,34
12 Česká str.sociálně demokrat. 12 26,08
26 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00
30 ANO 2011 13 28,26
32 TOP 09 1 2,17
37 Komunistická str.Čech a Moravy 4 8,69
41 Národní demokracie 0 0,00
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 0 0,00
51 STAN,Patrioti,Svobodní,SsČR 12 26,08
61 Koalice pro Plzeňský kraj 1 2,17
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 0 0,00
70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 0 0,00
75 DSSS-Imigranty,islám nechceme! 0 0,00
78 Koalice SPD a SPO 0 0,00
80 PRO Zdraví a Sport 1 2,17
82 Česká pirátská strana 0 0,00Volby do zastupitelstev obcí 2014

Zvolené zastupitelstvo obce Slatina (10.10.- 11.10.2014)
Druh zastupitelstva: obecní zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Voliči v seznamu: 90
Vydané obálky: 72
Volební účast v %: 80
Odevzdané obálky: 72
Platné hlasy celkem: 363

Kandidátka Hlasy
abs. v %
1 Lukáš Chaloupka, NK 21 5,79
2 Martin Chaloupka, NK 44 12,12
3 Václav Ladman, NK 43 11,85
4 Milan Čada, NK 39 10,74
5 Jaroslava Chalupná, NK 50 13,77
6 Jiří Renč, NK 41 11,29
7 Zdeňka Truhlářová, NK 31 8,54
8 Pavel Kandr, NK 44 12,12
9 Ing. Václav Vachuška, NK 50 13,77Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)

Okrsky Počet voličů Vydané obálky Účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
celkem zpr. v %
1 1 100

90

64 71.11 64 64Kód Název strany Platné hlasy
celkem v %
 1  Česká str.sociálně demokrat. 9 26,68
 2  Strana svobodných občanů 1 1,56
 3  Česká pirátská strana 4 6,25
 4  TOP 09 5 7,81
 5  HLAVU VZHŮRU - volební blok 2 3,12
 6  Občanská demokratická strana 7 10,93
 9  politické hnutí Změna 1 1,56
 10  Strana soukromníků ČR 0 0,00
 11  Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 1 1,56
 13  Suver. - Strana zdravého rozumu 1 1,56
 15  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 0,00
 17  Úsvit přímé demokr. T. Okamury 0 0,00
 18  Dělnic. str. sociální spravedl. 1 1,56
 20  ANO 2011 12 18,75
 21  Komunistická str. Čech a Moravy 10 15,62
 22  LEV 21 - Národní socialisté 0 0,00
 23  Strana zelených 0 0,00
 24  Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00Výsledky volby prezidenta republiky v prvním a druhém kole (11. 1. – 12. 1. 2013 a 25. 1. - 26. 1. 2013)
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: (74 v prvním kole a 70 v druhém kole)

Kandidát Navrhující strana Politická příslušnost
1. kolo

2. kolo
2  Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 21 28,37 X X
3  Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 2 2,70 X X
4  Fischerová Taťana Občan KH 2 2,70 X X
5  Sobotka Přemysl MUDr Poslanci ODS 0 0,00 X X
+6  Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 14 18,91 51 72,85
7  Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 7 9,45 X X
8  Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 21 28,37 X X
+9  Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 7 9,45 19 27,14

Další výsledky naleznete na stránkách www.volby.cz.Volby do zastupitelstev obcí 2006

Zvolené zastupitelstvo obce Slatina (15.10.- 16.10.2010)
Druh zastupitelstva: obecní zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: 405

Kandidátka Hlasy Počet kandidátů Přepočtený základ dle počtu kandidátů Přepočtené % platných hlasů Počet mandátů
abs. v %
1 Martina Vodičková, NK 26 6,42 1 57,85 44,93 0
2 Karel Růt, NK 47 11,60 1 57,85 81,23 1
3 Ing. Václav Vachuška, SPOZ 44 10,86 1 57,85 76,04 1
4 Roman Machovec, NK 33 8,15 1 57,85 57,03 0
5 Jiří Renč, NK 51 12,59 1 57,85 88,14 1
6 Eva Pastejříková, NK 10 2,47 1 57,85 17,28 0
7 Martin Chaloupka, NK 59 14,57 1 57,85 101,97 1
8 Václav Ladman, NK 39 9,63 1 57,85 67,40 1
9 Zdeňka Truhlářová, NK 42 10,37 1 57,85 72,59 1
9 Jaroslava Chalupná, NK 54 13,33 1 57,85 93,33 1Volby do  Evropského parlamentu 2009

Výsledky voleb do Evropského parlamentu (5.- 6. 6. 2009)
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)

Okrsky Počet voličů Vydané obálky Účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
celkem zpr. v %
1 1 100

93

41 44.09 41 41Volby do zastupitelstev krajů 2008

Výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje v obci Slatina (17.10.- 18.10.2008)
Druh zastupitelstva: krajské zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: 55

Strana Platné hlasy
Číslo Název strany Celkem v %
1 Komunistická str. Čech a Moravy 11 20.00
18 Strana zelených 2 3.63
23 Nezávislí demokraté 2 3.63
36 Koalice pro Plzeňský kraj 10 18.18
42 Volte Pravý Blok - www.cibulka.net 3 5.45
47 Občanská demokratická strana 6 10.90
48 Česká strana sociálně demokratická 21 38.18Volby do zastupitelstev obcí 2006

Zvolené zastupitelstvo obce Slatina (20.10.- 21.10.2006)
Druh zastupitelstva: obecní zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: 443

Kandidátka Hlasy Počet kandidátů Přepočtený základ dle počtu kandidátů Přepočtené % platných hlasů Počet mandátů
abs. v %
1 Karel Jedlička, NK 72 16,25 1 63,28 113,76 1
2 Jiří Renč, NK 56 12,64 1 63,28 88,48 1
3 Martina Vodičková, NK 49 11,06 1 63,28 77,42 1
4 Martin Chaloupka, NK 70 15,80 1 63,28 110,60 1
5 Eva Pastejříková, NK 23 5,19 1 63,28 36,34 0
6 Karel Růt, NK 64 14,45 1 63,28 101,12 1
7 Jiří Martinec, NK 18 4,06 1 63,28 28,44 0
8 Jarmila Pastejříková, NK 49 11,06 1 63,28 77,42 1
9 Roman Machovec, NK 42 9,48 1 63,28 66,36 1
Volby do Evropského parlamentu 2004

Výsledky voleb do Evropského parlamentu (11.- 12.6.2004)
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)

Okrsky Počet voličů Vydané obálky Účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
celkem zpr. v %
1 1 100 92 39 42,39 39 39
Kód Název strany Platné hlasy
celkem v %
1 SNK sdruž. nez. a Evropští demokraté 1 2,56
4 Česká strana sociálně demokratická 5 12,82
6 Občanská demokratická strana 9 23,07
7 Strana pro otevřenou společnost 2 5,12
24 Komunistická strana Čech a Moravy 8 20,51
25 Strana venkova - spoj. občan.síly 4 10,25
32 Nezávislí 10 25,64Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii

Výsledky referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii (13.- 14.6.2003)
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)

Okrsek Počet opráv. občanů Vydané obálky Účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy celkem Počet hlasů ANO Počet hlasů NE
1 100 67 67,00 67 66 52 14

Volby do zastupitelstev obcí 2002

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí (1.- 2.11.2002)
Zvolení členové zastupitelstva
Druh zastupitelstva: obecní zastupitelstvo
Okres: Klatovy (CZ0322)
Obec: Slatina (578436)
Platné hlasy celkem: 536

Kandidátka Hlasy Počet kandidátů Přepočtený základ dle počtu kandidátů Přepočtené % platných hlasů Počet mandátů
abs. v %
1 Martin Chaloupka 62 11,57 1 76,57 80,97 1
2 Jaroslav Vaněček 21 3,98 1 76,57 27,42 0
3 Václav Vodička 46 8,58 1 76,57 60,07 1
4 Karel Jedlička 78 14,55 1 76,57 101,86 1
5 Roman Machovec 40 7,46 1 76,57 52,23 0
6 Miroslav Martinec 28 5,22 1 76,57 36,56 0
7 Olga Machovcová 22 4,10 1 76,57 28,73 0
8 Václav Kovář 48 8,96 1 76,57 62,68 1
9 Jarmila Pastejříková 73 13,62 1 76,57 95,33 1
10 Jiří Renč 45 8,40 1 76,57 58,76 1
11 Karel Růt 73 13,62 1 76,57 95,33 1Pramen: http://www.volby.cz