Lnáře

Zámek Lnáře - Na starém hradu sídlili vladykové ze Lnář, z nichž Oldřich doprovázel Jana Lucemburského roku 1313 do Itálie. Zboží se dostalo Zmrzlíkum ze Svojšína. Poslední ze Zmrzlíků Václav však na svém zboží zanechal velké dluhy. Po Zmrzlících Lnáře získali Šternberkové, kteří však dluh Zmrzlíků nedokázali vyrovnat a poté se zboží dostává Kolovratům, kteří povznesli rybníkářství (zejména Wolf Novohradský z Kolovrat). Následovali Vratislavové z Mitrovic. Aleš Vratislav z Mitrovic byl za své zásluhy o stát povýšen do hraběcího stavu a protože mu byla lnářská tvrz "těsná", rozhodl se postavit barokní zámek. Stavbu zahájil patrně v r. 1666 (názory se rozcházejí, uvádějí se i jiná data +- 5 let). Stavbu však nedokončil. Pokračoval v ní Humprecht Jan Černín z Chudenic. Stavbu ale také nedokončil. To se podařilo až jeho synovi Tomáši Zacheovi v roce 1684 (1685). Ten zde také založil při kostele Nejsvětější trojice klášter bosých Augustiniánu. Nový zámek, stojící vedle původní tvrze je dvoupatrový, raně barokní se čtyřmi křídly a hranolovou věží. Od silnice vede k zámku přes vyzděný příkop kamenný most se šesti sochami světců. Sochy světcu na mostě jsou z 1. poloviny 18 století. Autor je neznámý. V zámeckém příkopu je jedenáct soch antických bohů z dílny Platzerovy. Kašna s Neptunem na nádvoří je od italského sochaře Francesca Carattiho. V průčelním traktu Nového zámku je reprezentacní sál s bohatou štukatérskou a malířskou výzdobou z let cca 1680-1684. V lodi zámecké kaple jsou fresky ze života Josefa starozákonného, syna Jácoba a Ráchel od J. Hofmanna z roku 1721. Presbytář kaple je vyzdoben freskami ze života Sv. Josefa - pěstouna Páně od neznámého malíře. Zámek leží na hlavní silnici E-49 z Plzně do Českých Budějovic - někdejší demarkační čáře. Není proto náhodou, že se ve Lnářích setkaly v květnu 1945 tři osvoboditelské armády: americká, rudá a armáda generála Vlasova. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci a přespal zde i generál Vlasov. Rozsáhlá rekonstrukce byla ukončena českou vládou v roce 1985. V roce 1993 byl zámek v restituci vrácen potomkům posledního majitele JUDr. Jindřicha A. Vaníčka, a v roce 1999, tedy 333 let od jeho založení, byl poprvé zpřístupněn veřejnosti.

Lnářská tvrz - Bývalá lnářská tvrz, která je dnes zastíněna sousedním zámkem, byla ve 13 století dřevěná, ve 14 století kamenná gotická a v roce 1597 byla přestavěna na renesanční zámeček. Nad průjezdem jsou kromě letopočtu 1597 dva alianční znaky: Wolfa Novohradského z Kolovrat a jeho manželky Judity ze Šternberka. V 19. století byl zámeček upraven na pivovar. Výroba lnářského piva byla zastavena v roce 1930. V době rekonstrukce 1972-1985 byla pivovarská část tvrze vybourána a změněna na parkoviště. V průčelním traktu Nového zámku je reprezentacní sál s bohatou štukatérskou a malírskou výzdobou z let cca 1680-1684. V lodi zámecké kaple jsou fresky ze života Josefa starozákonného, syna Jácoba a Ráchel od J. Hofmanna z roku 1721. Presbytář kaple je vyzdoben freskami ze života Sv. Josefa - pěstouna Páně od neznámého malíře.

Anglický park - Okolo zámku je anglický park, přebudovaný v době rekonstrukce v letech 1972-1985 na převážně francouzskou zahradu. U její zdi je pavilón v podobě minaretu.

Klášter - Na východním okraji města stojí bývalý klášter bosých augustiniánu. Byl založen v letech 1688 - 1693. Patří k němu klášterní kostel Nejsvětější Trojice postavený v letech 1706 - 1723. Kostelní věž, která je zakončená cibulovou bání, byla postavena kolem poloviny 18. století. V kostele je hodnotné zařízení a jsou v něm dochovány cenné malby včetně deskového obrazu Lnářské Madony z 15. století.


Poloha obce: mapa
Ubytování:
Hotel Na panské (Lnáře)
Část zámku (tvrz) slouží jako penzion s 22 lůžky v 2-3 lůžkových pokojích se sprchou. Možnost pořádání svateb, školení, setkání, kongresů, prezentačních akcí apod. Pro ubytované na zámku je k disposici zahradní areál s bazénem, tenis, volejbal, minigolf, zahradní gril, ohniště a přírodní parket. Kontakt na ubytování: Ing. Anna Zralá, tel: 0344 495 124/420 330.
Hotel Lnáře (Lnáře, tel: 383 495 290)
Stravování:
Restaurace Pod klášterem Olga Koudelková (Lnáře, tel: 383 495 234)
Hostinec Přístav (Lnáře 116, tel: 383 495 424)
Další informace: www.lnare-obec.cz/