Velký Bor

Velký Bor - První doložená písemná zpráva pochází z roku 1283, kdy byl Velký Bor v držení Jetřicha Špacmana. Obec měla svůj pevný hrad, který se rozkládal na návrší, kde se dnes nalézá škola. Hradby se táhly až k rybníku, jímž protéká Velkoborský potok. Místu kolem školy se dodnes říká "Na Hradě". Velký Bor býval kdysi poddanským městem a dle pověsti měl dva kostely. Za třicetileté války byl Bor zpustošen a velmi ochuzen tak, že hrad i fara zanikly. Obec byla tehdy přifařena k Malému Boru. Poslední zbytky někdejšího hradu zmizely za vlády kněžny Marie Karolíny z Lowensteinu, která na základech bývalého hradu dala postavit dlouhou úhlednou budovu, v níž byl v roce 1765 zřízen špitál pro dvanáct chudých žen a mužů. Při špitále byla zřízena také kaple sv. Jana a Pavla. Špitál a kaple byly za vlády Josefa II. v roce 1788 zrušeny. Dalšími majiteli byla hrabata Rumerskirchové, od nichž Bor s celým horažďovickým panstvím přešel koupí na knížecí rod Kinských. Z části bývalého špitálu i kaple byla v roce 1820 zřízena škola a byty pro panské služebníky. V 70. letech celé toto stavení koupila obec za čtyři tisíce zlatých a dala ho upravit k účelům školským. Pod "hradem" na návrší stojí kostel Sv. Jana Křtitele, který je zobrazen na hlavním oltáři J. Schmidtem z roku 1878. Kostel je původně románský a raně gotický z konce 13. a 1. poloviny 14. století. Má uzavřený pětibočný presbytář se sakristií, sklenutý křížovou žebrovou klenbou z roku 1500 a v něm 3 mírně hrotová zazděná okna se zbytky trojlistých kružeb, vyplněná moderní vitráží. Na severním bočním oltáři vidíme gotickou sochu Madony z poloviny 15. století, v lodi je obnovena gotická kamenná křtitelnice, do předsíňky u sakristie vede raně gotický portál. Kostelní loď byla upravena v 18. století barokně, zařízení kostela je z doby okolo r. 1761. Masivní hranolová věž na severozápadní straně lodi byla po roce 1836 zvýšená. V 70. letech 20. století byla opravena mramorová dlažba a trámový strop.


Poloha obce: mapa
Ubytování:
Stravování:
Další informace: http://www.sumavanet.cz/velkybor/ou/