Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných OÚ Slatina.

Elektronická adresa elektronické podatelny: 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: km7bia3

Poštovní adresa pro zasílání podání:

Obecní úřad Slatina
Slatina 62
341 01 Slatina

Adresy pro osobní podání:

Obecní úřad Slatina
Slatina 62
341 01 Slatina
Pondělí a středa od 9:00 do 11:00, v pátek od 18:00 do 20:00.
V jinou dobu možno po domluvě.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis. Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele mailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována. 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: 

RTF – Rich Text Format
PDF – Portable Document Format (Adobe Acrobat File) 
TXT – prostý text 
DOC – dokument aplikace MS WORD 
XLS – sešit aplikace MS EXCEL 
případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na náš úřad, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný

Příjem v ostatních formátech je omezen technickými možnostmi podatelny.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na náš úřad, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči OÚ Slatina činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona; nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu.