Historie kapličky ve Slatině

O původu kapličky ve Slatině je známo jen tolik, že byla postavena v letech 1863 nebo 1865, a to na místě, kde stávala boží muka. Do nově postavené kapličky pak byla přenesena dřevěná socha Pána Ježíše, která do té doby stála v zaskleném výklenku zdi panského dvora. V těchto místech se dodnes říká „ U Pána Ježíše“, i když je socha dávno přemístěna. Má znázorňovat Krista u mučednického kůlu a do Slatiny tuto sochu kdosi uschoval, když císař Josef II. rušil kláštery. Socha je zhotovena neznámým řezbářem a je v evidenci Krajského památkového úřadu v Plzni. Vymalování kaple je práce lidového výtvarníka – malíře, pana Karla  Mentla ze zastávky u Velkého Boru. Na levé straně je namalován Jan Nepomucký, jemuž je kaple zasvěcena. Na druhé straně sv. Václav, patron farního chrámu v Kadově, kam obec Slatina farností spadala. Potřebný materiál na opravu poskytlo JZD Slatina a drobné náklady uhradili občané. Nové dveře zaplatil Národní výbor ve Slatině. Věžička byla natřena a na štítový oblouk byl dán místo původních cihel plech. Kaple opět po letech zazářila čistě obílená mezi zelení kaštanů. V nově opravené kapli se v měsíci květnu konaly večerní májové pobožnosti, hojně občany Slatiny navštěvované. Při úmrtí každého občana byla odzvoněna hrana a pohřební průvod se vedl vždy kolem kaple, kde bylo krátké rozloučení se zemřelým.

Po stranách kaple rostly 2 kaštany, které byly zasázeny již před rokem 1863. O ostatních kaštanech a lípách jsou záznamy, že byly zasázeny při „stromkové akci“ školními dětmi, a to v roce 1909.  Bohužel  mohutné koruny těchto kaštanů zastínily celou střechu a tašková krytina se začala rozpadat. Opravu střechy si vzali za úkol členové místního svazu požární ochrany a zavázali se, že na opravě kaple odpracují zdarma 500 hodin. Největší měrou se podíleli: Karel Růt, Josef Benedikt, Václav Kovář, Karel Pastejřík, Miroslav Martinec, Miloslav Soukup, Karel Jedlička, Jaroslav Vodička, Jaroslav Vaněček, Karel Kolář, Václav Běloch, Jaroslav Kandr, Josef Brůha. Pomohli i místní chalupáři z Prahy: Jan Vápeník, Jan Roubíček, Jaroslav Vlnas a Antonín Jirků. Místní občan Josef Šole (čp. 7) zaplatil brigádníkům 100 l dobrého točeného piva, což bylo s díky přijato. S opravou kaple se započalo 4. června 1988, a to za účasti téměř všech členů požární ochrany. V pátek 10. června 1988 se začalo s nejnáročnější prací, což byla pokrývačská práce. Pomohl místní chalupář pan Josef Svoboda (čp. 50) a hned druhý den 11. června byla střecha dokončena. Od 12. června do 17. června se na kapli nepracovalo, byla senoseč. S bílením venkovních zdí se začalo opět 17. června a dokončeno bylo druhý den 18. června 1988.

Oprava slatinské kapličky

Zápis provedl Ladislav Harášek, čp. 54, dne 19. června 1988

Současnost

V roce 2012 byly provedeny výměny oken a dveří, oprava konstrukce zvonice, úpravy povrchů, nátěry konstrukcí zvonice a povrchu kapličky. Dále byla realizována v rámci opravy kapličky dodávka mříží oken a vstupních dveří. V současné době jsou už kaštany kolem kapličky nahrazeny lípami. V  letošním roce byly opraveny vnitřní omítky zdiva, provedena malba, nátěry dveří, oken a kovových mříží. Dále byla renovována kamenná zídka pod kapličkou, která se rozpadala, a tak ji nahradila nová ze žuly z místního kamenolomu. V plánu na rok 2020 je oprava podlahy a drobná úprava v průčelí vchodu. Místní kaplička je společně se židovskou synagogou dominantou Slatiny, a proto je třeba ji udržovat pro další generace.

Nová zídka pod kapličkou

Zapsala: Marie Šolcová