Novinky

Historie kapličky ve Slatině

O původu kapličky ve Slatině je známo jen tolik, že byla postavena v letech 1863 nebo 1865, a to na místě, kde stávala boží muka. Do nově postavené kapličky pak byla přenesena dřevěná socha Pána Ježíše, která do té doby stála v zaskleném výklenku zdi panského dvora. V těchto místech se dodnes říká „ U Pána Ježíše“, i když je socha dávno přemístěna. Má znázorňovat Krista u mučednického kůlu a do Slatiny tuto sochu kdosi uschoval, když císař Josef II. rušil kláštery. Socha je zhotovena neznámým řezbářem a je v evidenci Krajského památkového úřadu v Plzni. Vymalování kaple je práce lidového výtvarníka – malíře, pana Karla  Mentla ze zastávky u Velkého Boru. Na levé straně je namalován Jan Nepomucký, jemuž je kaple zasvěcena. Na druhé straně sv. Václav, patron farního chrámu v Kadově, kam obec Slatina farností spadala. Potřebný materiál na opravu poskytlo JZD Slatina a drobné náklady uhradili občané. Nové dveře zaplatil Národní výbor ve Slatině. Věžička byla natřena a na štítový oblouk byl dán místo původních cihel plech. Kaple opět po letech zazářila čistě obílená mezi zelení kaštanů. V nově opravené kapli se v měsíci květnu konaly večerní májové pobožnosti, hojně občany Slatiny navštěvované. Při úmrtí každého občana byla odzvoněna hrana a pohřební průvod se vedl vždy kolem kaple, kde bylo krátké rozloučení se zemřelým.

Po stranách kaple rostly 2 kaštany, které byly zasázeny již před rokem 1863. O ostatních kaštanech a lípách jsou záznamy, že byly zasázeny při „stromkové akci“ školními dětmi, a to v roce 1909.  Bohužel  mohutné koruny těchto kaštanů zastínily celou střechu a tašková krytina se začala rozpadat. Opravu střechy si vzali za úkol členové místního svazu požární ochrany a zavázali se, že na opravě kaple odpracují zdarma 500 hodin. Největší měrou se podíleli: Karel Růt, Josef Benedikt, Václav Kovář, Karel Pastejřík, Miroslav Martinec, Miloslav Soukup, Karel Jedlička, Jaroslav Vodička, Jaroslav Vaněček, Karel Kolář, Václav Běloch, Jaroslav Kandr, Josef Brůha. Pomohli i místní chalupáři z Prahy: Jan Vápeník, Jan Roubíček, Jaroslav Vlnas a Antonín Jirků. Místní občan Josef Šole (čp. 7) zaplatil brigádníkům 100 l dobrého točeného piva, což bylo s díky přijato. S opravou kaple se započalo 4. června 1988, a to za účasti téměř všech členů požární ochrany. V pátek 10. června 1988 se začalo s nejnáročnější prací, což byla pokrývačská práce. Pomohl místní chalupář pan Josef Svoboda (čp. 50) a hned druhý den 11. června byla střecha dokončena. Od 12. června do 17. června se na kapli nepracovalo, byla senoseč. S bílením venkovních zdí se začalo opět 17. června a dokončeno bylo druhý den 18. června 1988.

Oprava slatinské kapličky

Zápis provedl Ladislav Harášek, čp. 54, dne 19. června 1988

Současnost

V roce 2012 byly provedeny výměny oken a dveří, oprava konstrukce zvonice, úpravy povrchů, nátěry konstrukcí zvonice a povrchu kapličky. Dále byla realizována v rámci opravy kapličky dodávka mříží oken a vstupních dveří. V současné době jsou už kaštany kolem kapličky nahrazeny lípami. V  letošním roce byly opraveny vnitřní omítky zdiva, provedena malba, nátěry dveří, oken a kovových mříží. Dále byla renovována kamenná zídka pod kapličkou, která se rozpadala, a tak ji nahradila nová ze žuly z místního kamenolomu. V plánu na rok 2020 je oprava podlahy a drobná úprava v průčelí vchodu. Místní kaplička je společně se židovskou synagogou dominantou Slatiny, a proto je třeba ji udržovat pro další generace.

Nová zídka pod kapličkou

Zapsala: Marie Šolcová

  

SDH Slatina a její reprezentace obce

Dne 25. května 2019 se členové SDH Slatina zapojili do Okrskové soutěže hasičských družstev, kterou pořádalo SDH Chanovice u příležitosti 130. výročí založení. Slatinu reprezentovala celkem 4 mužstva a jejich výsledky byly pěkné. Mladí hasiči porazili mužstvo ze Svéradic, slatinské ženy byly z počtu 5 startujících mužstev na čtvrtém místě. Muži – veteráni ze Slatiny, Jetenovic a Chanovic se umístili shodně na prvním místě. Pěkný výsledek dosáhli muži, kdy z počtu 7 mužstev obsadili druhé místo s nepatrnou ztrátou na první Velký Bor. Postoupili do okrskové vyřazovací soutěže, která se konala 8.června 2019 v Malém Boru. Zde porazili i své soupeře z Velkého Boru. Při účasti celkem 15-ti startujících mužstev skončili na druhém místě a postoupili na okresní soutěž do Čejkov. Zde se jim už nedařilo, ale i tak byla jejich reprezentace Slatiny velice úspěšná a patří jim naše poděkování. Jako malý bonus se zúčastnili soutěže družstev v požárním sportu, kterou pořádalo SDH ČMS Přední Výtoň dne 10. 8. 2019. Při účasti celkem 9 mužstev, z toho čtyř z Rakouska, se umístili na pěkném 3. místě.

Slatinské léto 3. srpna 2019

Obec Slatina pořádala druhý ročník této slavnosti a tentokráte zvolila prostory zahrady obecního úřadu a bylo to dobré řešení. Hasiči a brigádníci v pátek připravili stany, a sdružení Prácheňsko zapůjčilo pódium pro účinkují. Občerstvení na akci zajišťovala firma pana Egnera z Prahy a slatinské ženy připravily pohoštění ke kávě, za které jim děkujeme. V odpoledních hodinách vyhrávala dechová hudba SOLOVAČKA ze Sušice, následovalo slosování vstupenek a večer taneční zábava se skupinou Honzy Klímy MELODION. I když nám v úvodu počasí příliš nepřálo, vše dopadlo ke spokojenosti nejen pořadatelů, ale troufáme si napsat i hostů. Pro malé návštěvníky byl připraven dětský koutek s možností různých aktivit, obec zaplatila nanuky pro jejich osvěžení a jak vypovídá i fotografie, byly děti spokojené. Pro ženy zde byl stánek s bižutérií a milovníkům sladkostí nechyběla cukrová vata a pouťové dobroty. Pořadatele potěšila dobrá účast především ze Svéradic a nechyběli ani někteří skalní návštěvníci. A tak nezbývá než se těšit na další ročník, který bude jak doufáme v opraveném areálu školní zahrady s novým pódiem.

Zapsala: Marie Šolcová

Fotografie

  

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Slatinského léta, který se uskuteční v sobotu 3. 8. v zahradě obecního úřadu ve Slatině. 

Slatinské léto 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na chanovický Den řemesel, přehlídku tradičních rukodělných řemesel, která se uskuteční v sobotu 6. července 2019 v zámeckém areálu a přilehlém skanzenu.

Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Doporučujeme rodinám s dětmi. Děti do 130 cm mají vstup zdarma. Bude pro ně připravena rukodělná dílna v zámeckém parku, možnost vyzkoušet si řemesla u některých předvádějících účastníků, loutkové divadlo, šermíři, tanečnice, lanové centrum atd.

V bývalé Konírně bude zahájena výstava jihočeských malířů Valentina Horby a Josefa Duspivy.

Akce je organizována pro pobavení a pro poučení návštěvníků.

A také bude vzdán hold šikovným a pracovitým předkům.

Ke stažení:

Den řemesel v Chanovicích

Den řemesel v Chanovicích

Výstava - Horba a Duspiva

Na konferenci ISSS v Hradci Králové byly 1. dubna 2019 slavnostně vyhlášeny výsledky již 21. ročníku populární soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěže se v letošním roce zúčastnily obce a města z celé ČR, ze všech 14 krajů. Celkově se zapojilo 435 webových stránek a projektů obcí a měst včetně elektronických služeb a turistických prezentací.

Slatina se jako vítěz krajského kola Plzeňského kraje umístila v celostátním kole na krásném 8. místě. Opět byla nejmenší obcí, která se do celostátního kola probojovala a zdatně konkurovala výrazně větším obcím.

Obce soutěžící v rámci celostátního kola:

 1. Lovčice (702 obyvatel)
 2. Lipová-lázně (2 173 obyvatel)
 3. Provodov (791 obyvatel)
 4. Křížany (851 obyvatel)
 5. Nosislav (1 375 obyvatel)
 6. Velký Beranov (1 283 obyvatel)
 7. Praha Dolní - Počernice (2 495 obyvatel)
 8. Slatina (102 obyvatel)
 9. Rohoznice (265 obyvatel)
 10. Otice (1 436 obyvatel)
 11. Tři Sekery (948 obyvatel)
 12. Hýskov (1 879 obyvatel)
 13. Lodhéřov (654 obyvatel)
 14. Nové Sedlo (562 obyvatel)

Takové zprávy nás asi nikdy nepřestanou těšit smile.  Slatina je stejně jako v roce 2018 mezi finalisty krajského kola prestižní soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Slavnostní ceremoniál za účasti hejtmana kraje Bc. Josefa Bernarda, se uskuteční dne 14. 3. od 13:00 hodin v sále zastupitelstva Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Držte nám palce!

Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině si dovoluje pozvat místní ženy na oslavu Mezinárodního dne žen. Oslava se uskuteční v sobotu 9. 3. 2019 od 19:00 hodin v sále budovy OÚ Slatina. Připraven je kulturní program, občerstvení a tombola. K tanci a poslechu zahraje Jenda Band.

Mezinárodní den žen 2019

V sobotu 23. února 2019 od 15:00 hodin se bude v KD v Chanovicích konat zajímavá přenáška na téma československá opevnění z období 1936 až 1938, viz příloha.

Chomutovské muzeum, mimo jiné, vlastní a spravuje 12 pevnůstek „řopíků“ – viz prezentace v příloze.

Historici z muzea z Chomutova připraví:

 • Přednášku na historické téma československá opevnění.
 • Promítání dobových snímků a podkladů.
 • Výstavu dobových zbraní, výzbroje a dokumentů.
 • Historická vozidla spolu se 4. Obrněnou Prácheňsko.
 • Informace o zabitých členech Stráže obrany státu z našeho regionu.

Na tuto mimořádnou besedu a tematické odpoledne jste srdečně zváni.

Dokumenty ke stažení:

Již pojedenácté se účastníme prestižní soutěže Zlatý erb. Soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Rok 2017 i 2018 pro nás byl velmi úspěšným, neboť jsme se v Plzeňském kraji v kategorii obcí umístili na prvním místě a postoupili tak do kola celostátního, společně s vítězi ostatních krajských kol. V tomto roce se v krajském kole porovnáme s obcemi uvedenými níže.

Obce soutěžící v rámci krajského kola Plzeňského kraje:

Držte nám palce!

Slatina – Laboratoř Třemošná a jednotka hasičů ze stanice Horažďovice vyjeli ve čtvrtek k nálezu neznámé látky rozlité na cca dvou metrech čtverečních mezi Slatinou a Chanovicemi v lese.
Zdroj: https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/hasici-vyjizdeli-k-nalezu-latky-v-lese-20190124.html?fbclid=IwAR0Dk-tTds4ZkOD1uDbWnAt5Se33YRaa4NgtTDRu9-10XSJO80-hX4G6wCU

Klatovský deník - Hasiči vyjížděli k nálezu látky v lese

 

Obec Chanovice Vás zve na přednášku nejen o knize „Rybníky na Blatensku, 3. díl“. Beseda se uskuteční tento čtvrtek 24. ledna 2019 od 18:00 hodin v KD Chanovice.

Vyprávění o krásné a pestré krajině jihozápadních Čech. Pan Jiří Sekera Vás provede slovem a autor fotografií pan Jan Kurz doprovodí mluvené slovo vybranými fotografiemi.

Pozvánka na přednášku - Rybníky na Blatensku

 

Tříkrálová sbírka 2019

19. ročník Tříkrálové sbírky je za námi. Tři králové putovali dne 6. 1. 2019 od domu k domu s přáním štěstí, zdraví a pokoje v novém roce.

Tříkrálová sbírka 2019 ve Slatině

Oblastní charita děkuje všem za vlídné přijetí koledníků a štědré dary do zapečetěných kasiček. Výtěžek opět překročil na Horažďovicku hranici 250 tisíc. Celková částka se vyšplhala až na 296 080 Kč. Děkujeme!

Výši příspěvků v jednotlivých obcích naleznete níže.

Příspěvky 2019

 

15 let od úmrtí Heleny Růžičkové


Režisér Zdeněk Troška byl ten den velmi emotivní: "Helena se stala členem každé rodiny v této republice, symbolem češství v tom dobrém slova smyslu." Tak reagoval na zprávu o úmrtí známé české herečky 4. ledna 2004. Dnes je tomu přesně 15 let, co nás Helena Růžičková opustila.


Zřejmě se v Česku nenajde člověk, který by Helenu Růžičkovou neznal. Její humor byl srozumitelný všem, byla komediantkou i skvělou charakterní herečkou. I když při těle, pohybovala se s gracií a tento handicap proměnila v přednost. Na jevišti Národního divadla stála už ve čtyřech letech v baletu Z pohádky do pohádky.


Připomeňte si Helenu Růžičkovou v krátkém dokumentu České televize ve vzpomínkách jejích přátel M. Formáčkové, V. Glazara, Z. Trošky, M. Ransdorfa a dalších.


Příbehy slavných - Vichřice mezi životem a smrtí (Helena Růžičková)

 

Pouť ve Slatině

V sobotu 29. září 2018 se konala ve „slatinské kapličce“ pouťová mše svatá, které byl přítomen pan farář Karel Vrba (rodák z nedalekých Čečelovic), kterého jsme ve Slatině rádi přivítali. Druhý den v neděli se uskutečnilo v budově Obecního úřadu Slatina pouťové divadlo, které pro nás zahráli ochotnici z  Břežan.


Topol

K obci Slatina vždy patřil topol, strom, který byl na odbočce do naší vsi od Blatné znamením, že už jsme doma. Původní topol byl  dne 11. července 2015 pokácen pro jeho špatný stav. Stáří stromu se v tomto roce odhadlo na 165 – 170 let. Původní topol byl zasazen slatinským občanem Josefem Pechem, obecním pastýřem. Dne 20. října 2018  zastupitelé obce vysadili do původního pařezu ku příležitosti 100. výročí založení Československé republiky nový topol černý. 

Topol černý


Místo pasivního odpočinku

V měsíci říjnu bylo za pomoci občanů Slatiny osazeno „místo pasivního odpočinku“, které se pořídilo z dotačního titulu. Vedle tohoto místa byla instalována informační tabule, která bude informovat o památkách Slatiny a vhodně doplňuje místo pasivního odpočinku. Na jaře je v plánu umístit do těchto míst také stojan na kola, pro sportovně založené návštěvníky, projíždějící naší vesnicí.

Místo pasivního odpočinku


Odpočinkový a naučný mobiliář

V rámci projektu „Společné pořízení odpočinkového a naučného mobiliáře pro občany a návštěvníky Prácheňska“ byl tento mobiliář postaven na levé straně za rybníkem „Májovka“ při výjezdu z obce.


Oslavy 100. výročí založení naší republiky

Dne 28. října 2018 byla na počest tohoto výročí vysazena u kapličky lípa, označena tabulkou s textem v žulovém kamenu: “Lípa republiky vysazena dne 28. října 2018 Obcí Slatina ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu“. Dále byly položeny věnce k pomníku T. G. Masaryka, našeho prvního prezidenta, a k pomníku padlých z období 1. světové války. Počasí celé akci sice nepřálo, ale o to více přišly k chuti čaj a káva se zákuskem, které poskytla obec.

Lípa republiky vysazena dne 28.října 2018 Obcí Slatina ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu


Zastupitelstvo obce Slatina

Vážení spoluobčané,


tímto si Vás dovolujeme pozvat na pouťové divadelní představení, které se bude konat v neděli 30. 9. 2018 v budově OÚ Slatina. Za příznivého počasí se představení uskuteční ve dvoře, pokud bude pršet, tak v sále od 14:00 h. Zahrají nám divadelníci z Břežan.


Těšíme se na Vás!


Pozvánka ke stažení

Dne 4. 8. 2018 se ve Slatině uskutečnil, dá se říci, nultý ročník dechovko-poprockového léta.

Počasí nás opět nezklamalo. Sluníčko pěkně hřálo, peklo se prasátko, takže pan V. Růta, který se velmi dobře postaral o naše žaludky, nemusel ani přitápět pod kotel.

Mimoto nabídl také grilované maso, klobásy, pivíčko, limču a kafíčko. Za to mu i touto cestou moc děkujeme.

Ke kafíčku se sluší něco dobrého. Slatinská děvčata napekla sladkosti, které všem milovníkům kávy přišly k duhu. Také moc děkujeme.

Slatinští hasiči se pochlubili novou stříkačkou a také ji na místě vyzkoušeli k pobavení přítomných.

Děti si také přišly na své, skákací hrady a bazének s vodou jim přišel v teplém počasí k duhu.

K tanci a poslechu nám celé odpoledne vyhrávala Otavanka z Horažďovic a její vystoupení zpestřil taneční soubor dětí a dospělých Otavěnky ze Žichovic.

V předvečerních hodinách převzal hudební štafetu Melodion v rámci svého turné k 10. výročí založení kapely.

Krásu žen a děvčat podtrhla svou přítomností paní V. Bělová, která prodávala krásné, ručně vyráběné šperky.

O vybíravé jazýčky, co se týče pití, se zdárně postaral pan V. Šulc z Bezděkova, který nabízel moravská vína a při ochutnávce i něco málo o nich zájemcům řekl.

Slatinské léto 2018 se vydařilo a již se těšíme na další ročník, který naváže na ten letošní, rozjezdový.

 

Za zastupitelstvo obce Slatina Jarka Chalupná.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Slatinské léto 2018

Pozvánka v plné velikosti zde.

Místostarosta obce pan Václav Ladman oslavil dne 5. 3. 2018 75. výročí narození. Přejeme mu hodně zdraví, životní pohody a děkujeme za jeho práci!

Nádhera! V krajském kole prestižní soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí jsme obhájili loňské první místo a postupujeme tak do celostátního kola.

Prohlédněte si celkové výsledky.

Máme velikou radost. Slatina je stejně jako v roce 2017 mezi finalisty krajského kola prestižní soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Slavnostní ceremoniál za účasti hejtmana kraje Bc. Josefa Bernarda, se uskuteční dnes 1. 3. od 14:00 hodin v sále zastupitelstva Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Touto cestou bychom rádi pogratulovali i ostatním obcím a městům, které se finále účastní. Jsou to (bez uvedení pořadí a bez rozlišení kategorie):

 • Rokycany
 • Trnová
 • Kožlany
 • Plzeň
 • Řenče
 • Starý Plzenec
 • Stod

 

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS 9. dubna 2018 v Hradci Králové.

Držte nám palce!

Již podesáté se účastníme prestižní soutěže Zlatý erb. Soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Rok 2017 pro nás byl velmi úspěšným, neboť jsme se v Plzeňském kraji v kategorii obcí umístili na prvním místě a postoupili tak do kola celostátního, společně s vítězi ostatních krajských kol. Pro zajímavost, Slatina byla nejmenší obcí, co do počtu obyvatel, která se celostátního kola účastnila. Obce v celostátním kole:

 1. Chuderov (1 048 obyvatel)
 2. Praha - Kunratice (9 428 obyvatel)
 3. Okřísky (2 058 obyvatel)
 4. Andělská Hora (354 obyvatel)
 5. Šebetov (851 obyvatel)
 6. Zbyslavice (633 obyvatel)
 7. Pletený Újezd (531 obyvatel)
 8. Nepolisy (955 obyvatel)
 9. Slatina (102 obyvatel)
 10. Lipová-lázně (2 219 obyvatel)
 11. Horní Lhota (578 obyvatel)
 12. Semanín (632 obyvatel)
 13. Chotovice (173 obyvatel)V tomto roce se v krajském kole soutěže utkáme s těmito obcemi:Držte nám palce!

Srdečně Vás zveme do Chanovic. Nabídka kulturních akcí pro leden až květen 2018 je opravdu bohatá. Níže naleznete přehled všech akcí a pozvánky na ty nejbližší. Těšíme se na Vás!

Oblastní charita Horažďovice uskuteční v naší obci v neděli 7. ledna 2018 tradiční Tříkrálovou sbírku.

Pomozte lidem, kteří se bez pomoci jiných neobejdou. Za Vaši ochotu a sebemenší finanční dar děkujeme!!!

Tříkrálová sbírka 2018

Do sekce "Dopravní obslužnost" jsme doplnili odkaz na nový jízdní řád Svéradice - Blatná. 
  

Od listopadu 2017 se mění rozvrh závozů pojízdné prodejny. Ta bude do Slatiny zajíždět jednou týdně, v úterý od 15:00 hodin. Bližší informce naleznete na stránce - Pojízdná prodejna.