První kolo kotlíkové dotace poskytlo svým žadatelům třetinu z plánovaných 9 miliard na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva. Dotace pro jednotlivce se tak pohybovala na úrovni až 85 % z uznatelných nákladů. Jaké budou podmínky pro rok 2017?

Nejdříve ministerstvo, potom kraje

Aby kraje mohly vyhlásit další vlnu kotlíkových dotací, je potřeba uvolnit další prostředky z dotačního fondu a vyhlásit rámcové podmínky programu. O těchto věcech rozhoduje ministerstvo životního prostředí (MŽP), které tak bude jednat na základě schůze monitorovacího výboru, jež se sejde koncem února 2017. Pokud nebude významných výhrad k právě ukončujícím vlnám dotačních programů, předpokládáme vyhlášení nových výzev krajskými úřady začátkem druhé poloviny roku 2017.

Nové podmínky? Pravděpodobně ano!

Protože výsledky první části operačního programu se teprve vyhodnocují, nelze do doby vyhlášení nových výzev s jistotou říci, zda a jak se podmínky pro získání kotlíkové dotace změní. Neověřené zdroje hovoří především o drobném snížení výše dotace pro každého žadatele a vyřazením kotlů na uhlí a plyn ze seznamu podporovaných zařízení, čemuž odpovídá dodatečné vypisování „mikrovýzev“ v některých krajích s podporou pouze kotlů na biomasu a tepelných čerpadel.

Kdy vyměnit kotel

Kotlíkové dotace budou teprve vypsány. V prvním kole byly za uznatelné náklady považovány všechny takové, které splnily podmínky programu a zároveň vznikly v době vyhlášení programu MŽP, tedy ještě před samotným vyhlášením krajské výzvy. Řada majitelů rodinných domů se tak rozhodla vyměnit starý kotel ještě před vyhlášením další výzvy v očekávání toho, že v souladu s novými pravidly doloží kompletní dokumentaci záhy po podání žádosti. Tito žadatelé mají velkou výhodu v obstarání energetického specialisty, kterého dosti možná bude problém sehnat po vyhlášení výzev, kdy mezi podáním a výzvou je pouhý měsíc na návštěvu technika a vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy, resp. Návrh mikroenergetických opatření.

Pokud je vám jedno, v jakém ročním období budete vyměňovat kotel, máte zajištěnou přílohu žádosti od energetického specialisty, pak raději počkejte na vyhlášení výzvy, anebo kontaktujte specializovanou společnost.

Ve všech případech však před odpojením kotle nezapomeňte na nutnost zdokumentovat současný stav!

Čím začít?

Protože lze očekávat, že krajské výzvy budou společně ve stejném období následovat ty MŽP tak, jako tomu bylo v předchozím kole, bude největší problém sehnat někoho, kdo obstará povinnou přílohu k žádosti o dotaci prokazující energetickou náročnost budovy, případně navrhne mikroenergetické opatření.

Pokud nechcete kotlíkovou dotaci zaspat, započněte s přípravou co nejdříve!