Ve čtvrtek 13. 10. 2016 bude fotograf Jan Kavale povídat o svých knihách a promítat své snímky v Kulturním domě v Chanovicích. Všichni jste srdečně zváni!

Připojujeme fotografii Jana Kavaleho z chanovického skanzenu.

Chanovický skanzen - Jan Kavale