V obci Slatina je nainstalovaná polovina informačního systému, který je určen zejména návštěvníkům naší obce. Jedná se o dva sloupky na návsi a u pomníku T.G.M. s informačními cedulemi významných míst. Dále bude instalován ještě jeden sloupek ve směru na Chanovice a informační tabule s moderní mapou.

Informační systém  Informační systém