Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím - 1/2019

Žádost ze dne 18. 8. 2019 a poskytnutá informace ze dne 21. 8. 2019: