Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2013

PŘÍJMY paragrafy v tis. Kč
Daně: DPFO z.č. 1111 200
DPFO /OSVČ/ 1112 200
DPFO - srážka 1113 25
DPPO 1121 250
DPH 1211 450
Daň z nemovitosti 1511 210
Popl. za kom. odp. 1337 52
Popl. ze psů 1341 1
Správní poplatky 1361 1
Daň z loterií 1351 3
Neinv. trans. kraj 4112 60
Les - těžba 2111 150
Př. z úhr. vydob. prost. 2343 140
Př. z pron. poz. 2131 8
Příjmy z úroků 2141 20
PŘÍJMY CELKEM   1 770
VÝDAJE paragrafy v tis. Kč
pěstební činnost 1031 200
les - těžba 1032 50
správa lesa 1036 90
údržba cest 2212 100
dopr. obslužnost 2221 7
odpadní vody 2321 100
rybníky 2341 200
transf. obcím /ZŠ/ 3113 50
věcné dary 3399 15
kultura 3319 45
veřejné osvětlení 3631 40
komunální odpad 3722 75
nebezp. odpad 3721 20
komunál. odp. plast, sklo 3723 15
komunitní plánov. 4349 3
SDH 5512 10
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 170
územní plán 3635 150
pov. plán 5274 25
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál) 6171 380
Bankovní poplatky  6310 8
FV (vratka volby) 6115 17
Oprava zázemí Obecního úřadu 6171 600
VÝDAJE CELKEM   1 700
SCHODEK ROZPOČTU   600

Schodek rozpočtu bude pokryt z přijatých finančních prostředků za prodej plynovodu, které obec obdržela v listopadu 2012.

Dokumenty ke stažení:

Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2013 (XLS, 14,3 kB)