Rozpočet obce Slatina pro rok 2012

PŘÍJMY paragrafy v tis. Kč
Daně: DPFO z.č. 1111 230
DPFO /OSVČ/ 1112 50
DPFO - srážka 1113 26
DPPO 1121 250
DPH 1211 480
Daň z nemovitosti 1511 200
Popl. za kom. odp. 1337 31
Popl. ze psů 1341 1
Správní poplatky 1361 1
Neinv. trans. kraj 4112 60
Les - těžba 2111 200
Př. z úhr. vydob. prost. 2343 140
Př. z pron. poz. 2131 8
Příjmy z úroků 2141 23
CELKEM   1 700
VÝDAJE paragrafy v tis. Kč
pěstební činnost 1031 180
les - těžba 1032 110
správa lesa 1036 80
údržba cest 2212 140
dopr. obslužnost 2221 5
pitná voda 2310 20
odpadní vody 2321 270
rybníky 2341 30
transf. obcím /ZŠ/ 3113 50
věcné dary 3399 10
kultura 3319 60
obec 3639 10
komunální odpad 3722 65
nebezp. odpad 3721 10
komunál. odp. plast, sklo 3723 15
komunitní plánov. 4349 3
SDH 5512 5
ZO 6112 163
územní plán 3635 60
povodňový plán - havárie 5212 15
pov. plán 5274 15
činnost místní správy 6171 384
plyn, elektřina, DPP, služby, materiál    
CELKEM   1 700

Schváleno ZO dne:

Dokumenty ke stažení:

Rozpočet obce Slatina pro rok 2012 (PDF, 372kB)