Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

1. Úplný název povinného subjektu

Obec Slatina

2. Důvod a způsob založení

Obec Slatina je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Obec Slatina má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
Obec Slatina vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura

3.1 Organizační struktura

Zastupitelstvo, výbory a komise

3.2 Zřizované organizace

SDH Slatina

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny

Obecní úřad Slatina
Slatina 62
341 01 p. Horažďovice

4.2 Úřední hodiny

Pátek: 18:00 - 20:00 (v jinou dobu možno po domluvě)

4.3 Telefonní čísla

Telefon (úřad): 376 514 324
Telefon (starosta): 724 181 046

4.4 Adresa e-podatelny

ePodatela
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.5 Další elektronické adresy

E-mail (úřad): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
E-mail (starosta): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.6 Adresa internetových stránek obce

URL: https://www.obec-slatina.eu

5. Případné platby lze poukázat

  • před platbou prosím kontaktujte Obecní úřad Slatina
  • Komerční banka a.s., č.ú.: 30721-351/0100

6. IČO

43313906

7. DIČ

CZ43313906
Obec Slatina je plátcem DPH od 1. 3. 2018

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace dle zákona 106/199 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, podnět či jiné dožádání a dále obdržet rozhodnutí případně vydaná obecním úřadem můžete následujícími způsoby:

  • Osobně na OÚ Slatina na adrese Obecní úřad Slatina, Slatina 62, 341 01 p. Horažďovice a to během úředních hodin, každý pátek od 18:00 - 20:00, nebo po předchozí domluvě.
  • Elektronicky pomocí elektronické podatelny.
  • Poštou na adresu Obecní úřad Slatina, Slatina 62, 341 01 p. Horažďovice

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky dle § 5, odst. 1, písm. c zákona č. 106/1999 Sb.

12. Formuláře

Formuláře a vzory

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Obec Slatina nemá schválený sazebník. Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Licenční smlouvy

Obec Slatina v současné době nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17.1 Výroční zpráva Obecního úřadu Slatina o poskytování informací

17.2 Rozsudky (žádné doposud neevidujeme)

17.3 Výdaje na soudy (žádné doposud neevidujeme)

18. Informace podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování.
Zpracovávané osobní údaje: PDF (318 kB), DOC (16,8 kB)

19. Veřejně přístupné registry