Vyvěšeno dne: 13. 3. 2024 / Sejmuto dne:

Výzva krajského úřadu Plzeňského kraje - Návrh opatření obecné povahy pod č.j.: PK-ŽP/3093/24 

Dokumenty ke stažení: