Vyvěšeno dne: 23. 8. 2023 / Sejmuto dne: 1. 1. 2024

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Dokumenty ke stažení: