Vyvěšeno dne: 14. 8. 2023 / Sejmuto dne: 31. 8. 2023

Veřejná vyhláška - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj územ

Dokumenty ke stažení: