Oznámení - Poplatky za svoz a likvidaci odpadů na rok 2017

Obecní úřad Slatina, Slatina 62, 341 01 Horažďovice

Oznámení

Oznamujeme tímto, že poplatky za svoz a likvidaci odpadů na rok 2017 se vybírají ve stejné výši jako v letech 2012- 2016, a to 400,- Kč za osobu. Splatnost poplatku je vždy k 31.3. běžného roku. Po zaplacení poplatku jsou vydávány registrační známky na popelnice nebo označené pytle k ukládání odpadů.

Poplatky je možno platit na OÚ Slatina v hotovosti. Při bezhotovostní platbě na běžný účet č.ú.: 30721351/0100 je nutné do poznámky platby uvést vlastníka nemovitosti a č.p. (č.ev.).

Otevírací doba pro platby poplatků: Pá 18:00 – 20:00 hod.        

 

Ing. Václav Vachuška

starosta obce


Ke stažení: svoz_odpadu_2017 (11,9 kB | DOC)