Obec Slatina zvěřejňuje záměr směny pozemku ve vlastnictví p. Martina Chaloupky a paní Jany Chaloupkové

Obec Slatina ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr směnit p. p. č. 2060/1 o výměře 136 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina v k. ú. Slatina u Horažďovic za p.p.č. 313 o výměře 144 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví p. Martina Chaloupky a paní Jany Chaloupkové, Slatina 31, v k. ú. Slatina u Horažďovic, podle geometrického plánu zpracovaného pod č. 176-48/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 8.9.2016.

Soubory ke stažení: zamer-smeny-pozemku-ve-vlastnictvi-martin-chaloupka-jana-chaloupkova (78,3 kB | DOC)