Obec Slatina zvěřejňuje záměr uzavřít pacht s Českou republikou cestou Státního pozemkového úřadu

Obec Slatina zveřejňuje ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr uzavřít pacht s Českou republikou cestou Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, k parc. č. 167/2 o výměře 1879 m2, ostatní plocha za podmínek stanovených vlastníkem s možností podání následné žádosti o odkupu této parcely.

Soubory ke stažení: zamer-uzavreni-pachtu-s-spu (461 kB | DOC)