Hlášení místního rozhlasu - 13. 2. 2023

Vážení občané,

nejprve mi dovolte poděkovat za Vaše příspěvky do tříkrálové sbírky v naší obci. Vybralo se celkem 4.710,- kč. Vaše příspěvky půjdou na dobrou věc!

Další zpráva se týká změny zajíždění pojízdné prodejny firmy Mandák do Slatiny. Nově je stanoveno úterý ve 14 hodin odpoledne.

Marie Šolcová - starostka