Hlášení místního rozhlasu - 27. 3. 2020

Žádáme občany o dodržování omezení volného pohybu. Na základě nařízení vlády mohou být lidé ve skupinách nejvýše ve dvou. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikání. Policie ČR bude přísněji kontrolovat nejen výše uvedené nařízení, ale také nošení roušek na veřejnosti. Za porušení jsou vysoké sankce.  Další roušky jsou pro Vás připravené.

....

Dále Vám oznamujeme, že obecní úřad má k dispozici dezinfekční prostředek, který si můžete vyzvednout na obecním úřadě v době úředních hodin. Vezměte si sebou PET lahev nebo sklenici do objemu 1 litru.

....

V souvislosti s nouzovým stavem je dočasně uzavřen sběrný dvůr v Horažďovicích.