Znak a prapor obce Slatina

Znak obce Slatina
V modrém poli vyrůstají ze zeleného trojvrší tři zlaté obilné klasy s listy, přes které je položeno stříbrné břevno se třemi černými liliemi.
Prapor obce Slatina
List praporu je svisle rozdělen v poměru 1:1:1. V prostředním modrém pruhu je vyobrazen žlutý vztyčený obilný klas se dvěma listy na zeleném trojvrší. V postranních bílých polích je vyobrazena vždy jedna černá lilie.
Vysvětlení použitých symbolů - Tři černé lilie ve stříbrném břevnu jsou převzaty z erbu šlechtického rodu Kunášů z Machovic, kterému patřila Slatina v letech 1691-1767. Kunášové, kteří si ve Slatině postavili drobný zámek (zbořen v 19. stol.) se do jejích dějin zapsali především zřízením samostatné židovské obce, které roku 1723 povolili založit nedaleko vsi vlastní hřbitov. Existenci židovské komunity připomíná dodnes kromě hřbitova i v centru obce se nacházející budova bývalé synagogy. Zelené trojvrší naznačuje polohu obce v jihozápadním výběžku Středočeské pahorkatiny a trojice obilných klasů převážně zemědělský charakter obce.