Vyvěšeno dne: 21. 6. 2022 / Sejmuto dne:

Závěrečný účet obce Slatina za rok 2023

Hospodaření obce Slatina v roce 2023 se řídilo schodkovým rozpočtem ve výši 706.000,00 Kč, schodek byl kryt finančními prostředky minulých let. V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření, schváleny v ZO.

Skutečné příjmy činily Kč 6.582.411,20 tj. 129,33 % plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 5.365.300,26 tj. 107,39 % plnění upraveného rozpočtu.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokumenty ke stažení: