Vyvěšeno dne: 28. 03. 2023 / Sejmuto dne:

Návrh závěrečného účtu obce Slatina za rok 2022 a zpráva auditora

Hospodaření obce Slatina se v roce 2022 řídilo schodkovým rozpočtem ve výši 1 662 800,00 Kč. Schodek byl kryt finančními prostředky minulých let. V průběhu roku bylo schváleno 11 rozpočtových opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 9.088 568,57 tj. 149,32 % plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 8.990 529,01 tj. 113,01 % plnění upraveného rozpočtu.


Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Dokumenty ke stažení: