Vyvěšeno dne: 28. 4. 2021 / Sejmuto dne:

Závěrečný účet obce Slatina za rok 2020

Hospodaření obce Slatina se v roce 2020 řídilo vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku bylo schváleno 5 rozpočtových opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 5.636 571,93 tj. 105,75 % plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 4.161 488.77 tj. 78,08 % plnění upraveného rozpočtu.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokumenty ke stažení: