Vyvěšeno dne: 09. 04. 2021 / Sejmuto dne: 28. 04. 2021

Návrh závěrečného účtu obce Slatina za rok 2020 a zpráva auditora

Hospodaření obce Slatina se v roce 2020 řídilo vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku bylo schváleno 8 rozpočtových opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 5.636 571,93 tj. 105,75 % plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 4.161 488,77 tj. 78,08 % plnění upraveného rozpočtu.


Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Dokumenty ke stažení: