Vyvěšeno dne: 27. 12. 2018 / Sejmuto dne:

Rozpočet obce Slatina pro rok 2019

PŘÍJMY položka v tis. Kč
Daně: DPFO z.č. 1111 350
DPFO /OSVČ/ 1112 10
DPFO - srážka 1113 30
DPPO 1121 280
DPH 1211 700
Daň z nemovitosti 1511 200
Popl. za kom. odp. 1337 45
Popl. ze psů 1341 0,9
Správní poplatky 1361 1
Daň z loterií 1381 6
Dotace KÚPK státní správa 4112 60,9
Daňové příjmy a poplatky   1 683,8
Les - těžba 2111 600
Kamenolom - příjem z vydobytého prostoru 2343 70
Pronájem pozemků 2131 40
Příjmy z třídení odpadu (sklo, papír, plast) 2329 10
Příjmy z úroků 2141 0,3
Běžné příjmy   720,3
PŘÍJMY CELKEM   2 404,1
VÝDAJE položka v tis. Kč
Lesní hospodářství - pěstební činnost 1031 250
Lesní hospodářství - těžba dřeva 1032 500
Lesní hospodářství - správa lesa 1036 80
Oprava cest 2212 50
Dopravní obslužnost 2292 4,4
odpadní vody, kanalizace 2321 30
Opravy rybníků 2341 30
ost. neinv. transf. 6409 12
Věcné dary - jubilea 3399 15
Kulturní akce 3319 60
Veřejné osvětlení 3631 25
Komunální odpad 3722 75
Nebezpečný odpad 3721 25
Likvidace plast, papír, sklo 3723 22
platba daní a popl. 6399 50
SDH 5512 50
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 220
opravy majetku, budovy 6171 150
MS (plyn, el. energie, DPP, materiál, služby, zeleň, ...) 6171 500
Poplatky banka 6310 10
ost.náklady s odpady 3729 5,7
územní plán 3635 60
pitná voda 2310 30
přeložka el. energie 3633 150
VÝDAJE CELKEM   2 404,1
SCHODEK ROZPOČTU   0

Dokumenty ke stažení:

Rozpočet obce Slatina pro rok 2019 (326 kB | PDF)
Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2019 (791 kB | PDF)
Rozpočet obce Slatina pro rok 2018 (336 kB | PDF)