Závěrečný účet obce Slatina za rok 2015 a zpráva auditora

Hospodaření obce Slatina se v roce 2015 řídilo vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku bylo schváleno 7 rozpočtových opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 2.541 536,15 tj. 104,11 % plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 2.057 945.04 tj. 84,30% plnění upraveného rozpočtu.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokumenty ke stažení:

Závěrečný účet obce Slatina za rok 2015 a zpráva auditora (3 Mb | PDF)