Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2014

PŘÍJMY paragrafy v tis. Kč
Daně: DPFO z.č. 1111 200
DPFO /OSVČ/ 1112 20
DPFO - srážka 1113 25
DPPO 1121 250
DPH 1211 450
Daň z nemovitosti 1511 200
Popl. za kom. odp. 1337 52
Popl. ze psů 1341 1
Správní poplatky 1361 1
Daň z loterií 1351 4
Neinv. trans. kraj 4112 55
Les - těžba 2111 150
Př. z úhr. vydob. prost. 2343 180
Př. z pron. poz. 2131 8
Příjmy z úroků 2141 10
PŘÍJMY CELKEM   1 606
VÝDAJE paragrafy v tis. Kč
pěstební činnost 1031 150
les - těžba 1032 50
správa lesa 1036 90
údržba cest 2212 120
dopr. obslužnost 2221 5
odpadní vody 2321 60
rybníky 2341 10
transf. obcím /ZŠ/ 3113 4
věcné dary 3399 15
kultura 3319 45
veřejné osvětlení 3631 40
komunální odpad 3722 75
nebezp. odpad 3721 40
komunál. odp. plast, sklo 3723 20
komunitní plánov. 4349 4
SDH 5512 160
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 170
pov. plán 5274 15
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál) 6171 380
Bankovní poplatky  6310 9
FV (vratka volby) 6114 14
Oprava zázemí Obecního úřadu 6171 510
VÝDAJE CELKEM   1 606
SCHODEK ROZPOČTU   0

Dokumenty ke stažení:

Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2014 (PDF, 451 kB)