Rozpočet obce Slatina pro rok 2011

PŘÍJMY paragrafy v tis. Kč
Daně: DPFO z.č. 1111 200
DPFO /OSVČ/ 1112 12
DPFO - srážka 1113 15
DPPO 1121 230
DPH 1211 450
DN 1511 219,70
Popl. za kom. odp. 1337 31
Popl. ze psů 1341 1
Správní poplatky 1361 2
Neinv. trans. kraj 4112 60,10
Les - těžba 2111 500
Př. z úhr. vydob. prost. 2343 150
Př. z pron. poz. 2131 5
Příjmy z úroků 2141 25
CELKEM   1 900,80
VÝDAJE paragrafy v tis. Kč
pěstební činnost 1031 100
les - těžba 1032 100
správa lesa 1036 70
údržba cest 2212 80
dopr. obslužnost 2221 5
pitná voda 2310 40
odpadní vody 2321 30
rybníky 2341 30
transf. obcím /ZŠ/ 3113 60
věcné dary 3399 5
obec 3639 20
komunální odp. 3722 60
nebezp. odpad 3721 7
komunál. odp. plast 3723 16
komunitní plánov. 4349 3
SDH 5512 10
ZO 6112 160
činnost MS 6171 444,80
místní rozhlas 3341 80
hřiště 3421 300
územní plán 3635 280
CELKEM   1 900,80

Schváleno ZO dne: 16. 12. 2010

Dokumenty ke stažení:

Rozpočet obce Slatina pro rok 2011 (PDF, 379kB)