Závěrečný účet obce Slatina za rok 2009

Hospodaření obce Slatina se v roce 2009 řídilo vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku byly scháleny 3 rozpočtová opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 2 010 344,36 tj. 102,2% plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 1 899 284,72 tj. 96,5% upraveného rozpočtu.

Rozpočtové příjmy

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
daňové příjmy 997 000,- 1 019 430,- 1 026 214,05 100,7
nedaňové příjmy 776 010,- 688 150,- 723 640,31 105,2
kapitálové příjmy 0,- 7 410,- 7 411,- 100
přijaté dotace 7 000,- 252 700,- 253 079,- 100,1
CELKEM 1 780 010,- 1 976 690,- 2 010 344,36

102,2

Rozpočtové výdaje

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
běžné výdaje Kč 1 780 010,- 1 945 690,- 1 876 784,72 96,5
kapitálové výdaje 0,- 22 000,- 22 500,- 102,3
CELKEM 1 780 010,- 1 967 690,- 1 899 284,72 96,5Obec Slatina nepřijala v roce 2009 žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci, ani nevykonává hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Slatina za rok 2009 je i zpráva auditora.

Dokumenty ke stažení:

Závěrečný účet obce Slatina za rok 2009 (PDF, 401kB)
Zpráva auditora 1 (PDF, 383kB), 2 (PDF, 445kB)