Nové možnosti likvidace komunálního odpadu občanů obce Slatina od 14.1.2018

  1. Při využití stávajícího systému popelnic se pro občany Slatiny prozatím nic nemění. Známky za popelnice se prozatím nevydávají. Svozová společnost sváží nadále popelnice těch, kteří nebudou využívat systém 2) ve stejném režimu a to 1 x za 14 dnů. V následujícím období bude ale svozová společnost mnohem více kontrolovat obsah popelnic a pokud v ní bude cokoliv z tříděných složek (papír, plast, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad, stavební suť, sklo, …) popelnici nevyveze, protože tříděné složky nesmí přebírat. Na všechny tyto složky máme k dispozici velké množství nádob na tříděný odpad, vlastních kompostérů a možnosti sběrného dvora).
  2. Při využití druhého systému občané využívají označené plastové průhledné pytle na komunální odpad o obsahu 70 l, jako náhradu za využívání popelnic a tyto pytle vhazují do bílých nádob (stejné jako na použité oděvy). Souběžně s tím ale už nevyužívají popelnice. Pro popel bude pro tyto občany určena prozatím kovová popelnice o objemu 1100 l. Oba typy nových nádob budou pouze na stanovištích „u rybníčku“ a „ v chalupách“.

Souběžně se systémem 2) i 1) se budou vydávat označené žluté pytle o objemu 120 pouze na PET, které se budou třídit zvlášť na označeném místě OÚ.

Pytle se budou vydávat zájemcům na obecním úřadě od 12.1.2018 vždy od 17:00 do 20:00 hod. V následujícím období bude zrušeno celkově stanoviště papíru, plastu a skla před OÚ z důvodu, že zde velmi často dochází cizími lidmi k odkládání různého odpadu a jeho míchání s tříděným odpadem. Nádoby budou rozděleny na ostatní dvě místa.

Pro popel i nadále platí to, co je zcela běžné, že se nesmí za žádných okolností vysypávat do všech druhů nádob žhavý popel. V případě, že svozová společnost zjistí, že v nádobách je žhavý popel, nebudou nádoby vyvážet z důvodu možného zahoření odpadu v autě.

Veškeré uvedené kroky vedou k tomu, abychom našli způsob likvidace odpadu, který bude pro občany i obec nejvýhodnější, a to jak prakticky, tak i finančně. Vše samozřejmě závisí nejvíce od nás samotných, obec je pouze nástrojem. Oba systémy se budou průběžně vyhodnocovat abychom mohli pro další období stanovit náklady na každý systém a zvýhodnit ty, co se na snižování nákladů a efektivním třídění budou podílet více.

Václav Vachuška
Starosta obce Slatina

Mapa umístění zvláštních sběrných nádob

Sběrný dvůr Horažďovice

Provozní doba:

Út: 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
Čt: 14:00 – 18:00
So: 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00

Výkup kovošrotu

(provozovna naproti Lyckeby Amylex)
Provozní doba:
Po - ČT: 7:00 - 15:00
Pá: 7:00 - 12:00