Vyvěšeno dne: 12. 4. 2023 / Sejmuto dne: 28. 4. 2023

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 na udržitelný rozvoj území

Dokumenty ke stažení: