Vyvěšeno dne: 29. 12. 2022 / Sejmuto dne:

 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Starostka obce Slatina podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

oznamuje

 1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
  • v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin
  • v sobotu dne 14. ledna 2023 od 08:00 do 14:00 hodin
  • případné II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční
  • v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin
  • v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin 
 2. Místem konání volby prezidenta České republiky je budova Obecního úřadu Slatina, čp. 62
 3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy  prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. 
 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.   Marie Šolcová v.r.
starostka obceDokumenty ke stažení: