Vyvěšeno dne: 7. 11. 2022 / Sejmuto dne: 30. 11. 2022

Veřejná vyhláška o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění aktualizace č. 1, 2 a 4

Dokumenty ke stažení: