Vyvěšeno dne: 8. 9. 2022 / Sejmuto dne: 

 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

Starostka obce Slatina podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů   

OZNAMUJE

1) Volby do zastupitelstva obcí a I. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 

  • v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a
  • v sobotu dne 24. září 2022 od 08:00 do 14:00 hodin

případné II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční  

  • v pátek dne 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a
  • v sobotu dne 01.října 2022 od 08:00 do 14:00 hodin

2) Místem konání voleb do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky je volební místnost  

  • budova Obecního úřadu Slatina, čp. 62

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4) Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky obdrží  voliči hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

Ve Slatině 8. 9. 2022                     

 

Marie Šolcová v.r.

starostka

 

Dokumenty ke stažení: