Vyvěšeno dne: 4. 2. 2022 / Sejmuto dne: 

Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení pro stavbu vodního díla "Splašková kanalizace a ČOV ve střední části obce Slatina"

Dokumenty ke stažení: