Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko pro rok 2019

DSO Horažďovicko, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO: 02270935

Příjmy
0000 Členské příspěvky (odhad podle roku 2018) 115 000 Kč
3900 Příspěvek od SMO dle smlouvy 768 593 Kč
    883 593 Kč

Výdaje
3900 Poštovné, cestovné, bankovní poplatky, ostatní 115 000 Kč
3900 Mzdové náklady - projekt SMO 768593 Kč
    883 593 Kč

Dokumenty ke stažení:

Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko pro rok 2019 (12,4 kB | XLSX)