Vyvěšeno dne: 25. 4. 2018 / Sejmuto dne:

Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2017 a zpráva auditora

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje plnění rozpočtových příjmů a výdajů v platném členění podle rozpočtové skladby a podle dalších finančních operací. Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2017 byl schválen valnou hromadou dne 22. 12. 2016 a v průběhu roku byl upraven čtyřmi rozpočtovými změnami, schválenými valnou hromadou DSO.  

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokumenty ke stažení:
Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2017 (2,6 Mb | PDF)
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření DSO Horažďovicko (1,1 Mb | PDF)