Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Obec Slatina, IČO: 43313906, Slatina 62, 341 01 Horažďovice (dále jen "žadatel") podal dne 26.6.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území za účelem:

změny druhu pozemků

na pozemku parc. č. 283/15, 283/16 v katastrální území Slatina u Horažďovic. Uvedenám dnem bylo zahájeno územní řízení.

Související dokumenty:
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (993 kB | PDF)