Zpravodaj Centra společných služeb - DSO Horažďovicko - 3/2017

Co je centrum společných služeb?
Jedním z cílů Centra společných služeb (CSS) je vytváření a udržení společné nebo společně sdílené administrativní kapacity obcí, spočívající v poskytování potřebných a požadovaných služeb a zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách.

Detailní informace naleznete v přiloženém zpravodaji.

Soubory ke stažení: zpravodaj_css_92017 (459 kB | PDF)