Informace provozovatelům kotlů na tuhá paliva

Vážení občané,

s ohledem na množící se dotazy k nové povinnosti vztahující se ke kontrole kotlů na tuhá paliva uvádíme: Dle § 17 zákona o ochraně ovzduší ti, kteří provozují kotel na tuhá paliva (s jmenovitým tepelným příkonem nad 10 kW), mají povinnost poprvé do konce roku 2016 a následně v dvouletých intervalech provádět prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu kotle.

Toto se týká pouze kotlů, které jsou napojeny na teplovodní systém ústředního vytápění (povinnost se vztahuje i na kamna a krby, pokud mají teplovodní výměníky).

Povinnost provádět kontrolu se nevztahuje na provozovatele kotlů na plynná nebo kapalná paliva!

Odborně způsobilou osobou se rozumí osoba, která byla proškolená výrobcem kotle a má od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě spalovacího zdroje. Oprávněním by se odborně způsobilá osoba měla provozovateli kotle před prováděním kontroly kotle na vyžádání prokázat. Někteří výrobci kotlů seznam jimi proškolených osob uvádí na svých webových stránkách.

Pro zajištění provedení kontroly kotle je nezbytné:

  • zjistit typ a výrobce kotle (to by mělo být na kotli uvedeno – na štítku, v dokumentaci apod…)
  • kontaktovat výrobce kotle a zjistit u něho seznam proškolených osob
  • kontaktovat odborně způsobilou osobu a objednat kontrolu kotle
  • po provedení kontroly odborně způsobilá osoba vystaví provozovateli kotle doklad o kontrole
  • v případě, že výrobce kotle zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje

Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR je postupně zveřejňován na webových stránkách hospodářské komory a je zveřejněn i rozsah oprávnění příslušné odborně způsobilé osoby. Seznam je dostupný na internetové adrese http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.