UPOZORNĚNÍ!

Územní pracoviště finanční správy v Horažďovicích

Adresa: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Telefonní číslo: 376 343 111

bude od 23. 5. 2016 zajišťovat následující oblasti výkonu státní správy:

Podatelna

  • Příjem veškerých podání a poskytování součinnosti občanům (například při podávání žádostí a daňových přiznání).

Poskytování informací ve věcech dní. Zejména:

  • Pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části spisu v rozsahu Daňové informační schránky.
  • Přijetí žádostí a vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu.
  • Poskytování základních informací k oblastem činnosti Finanční správy.
  • Distribuce daňových tiskopisů.

Úřední hodiny

  • Tyto činnosti budou zajišťovány v úřední dny pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hodin, v exponovaných obdobích (leden, březen) bude možné rozšíření

Daňový spis bude od výše uvedeného data uložen na Územním pracovišti v Sušici

www.financnisprava.cz

Dokumenty ke sražení: uzp_ruseni_horazdovice (485 kB | PDF)