Kotlíkové dotace pro občany naší obce

Krajský úřad Plzeňského kraje ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR pořádá ve středu 20. ledna od 16 hod. odpoledne ve Velké zasedací síni MÚ Horažďovice pro občany informační semináře ke kotlíkovým dotacím.

Výše dotace programu na podporu výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro fyzické osoby v rodinných domech může být až 85% způsobilých výdajů dle typu pořizovaného zdroje a jeho umístění (maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč).

V rámci tohoto semináře budou poskytnuty i základní informace k programu "Nová zelená úsporám". Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování.