Hlášení místního rozhlasu - 1. 7. 2024

Vážení občané,

Krajský úřad, odbor dopravy, řeší nový koncept veřejné dopravní obsluhy ve spolupráci s firmou POVED. Česká pošta Vám do schránek doručila dotazník, který po vyplnění můžete odevzdat na obecní úřad nebo vložit do schránky před úřadem.

Dále spolu s místními hasiči připravujeme grilování na sobotu 6. července 2024 od 15:00 hodin v prostorách zahrady obecního úřadu.

Jste srdečně zváni.