Hlášení místního rozhlasu - 31. 12. 2021

Vážení občané,

také v letošním roce vyhlašuje Charita České republiky Praha Tříkrálovou sbírku. Vzhledem ke koronavirovým opatřením bude sbírka opět jako v loňském roce bez koledníků.  Pokladnička je umístěna na obecním úřadě, kam můžete dávat svoje finanční příspěvky v úřední dny pondělí, středa a pátek do 14. ledna 2022. Druhou možností je zaslat Váš finanční dar bankovním převodem. Účet je zveřejněn na úřední desce a elektronicky na stránkách obce.

Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800

Variabilní symbol Charity Horažďovice: 777920601